Avtalsförvaltning

New Property Asset Management erbjuder en aktiv och effektiv avtalsförvaltning. Vi hjälper er att långsiktigt och strategiskt anpassa villkoren och hyresnivåerna i era hyresavtal.

Vi ger er en tydlig översikt över era befintliga hyresavtal och genom att analysera avtalen kan vi i god tid ge rekommendationer på förändringar i avtalen. Vi företräder er i kommande uppsägningar och förhandlingar samt hjälper till att ta fram ett nytt hyresavtalsförslag alternativt förslag på tilläggsavtal.

Copyright 2017 New Property | Digital byrå: Brandson