Uppsägning och hyresförhandling

New Property Asset Management hjälper fastighetsägare att öka sina hyresintäkter genom att förhandla nya hyresnivåer åt sina uppdragsgivare. För att kunna öka hyresnivån krävs förutom god förhandlingsförmåga även bra underlag i form av relevanta referenshyror. New Property Asset Management har under längre tid byggt upp en databas med hyresnivåer både från bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag och har därför lätt att påvisa marknadsläget. New Property Asset Management bistår eller företräder er i hela processen och säkerhetsställer att uppsägningar och avtal är korrekta samt att arbetet följer den utsatta tidsramen.

Copyright 2017 New Property | Digital byrå: Brandson