Gasverket

Gasverket

Projekt

  • Projekt Gasverket
  • Norra Djurgårdsstaden
  • Ca 85 000 kvm
  • ROT projekt, förädling av de gamla Gasklockorna samt tillhörande byggnader i området
  • Projekttid 2015 – 2023

Uppdragsgivare

  • CA Fastigheter

Uppdrag

New Property är anlitade som uthyrningskonsult för att hyra ut i första hand det som ska bli kontorslokaler. Arbetet har pågått sedan 2015, tillsammans med CA Fastigheter har man tittat på hur man utvecklar produkten och hur man bäst nyttjar lokalerna ställt till marknadens efterfrågan. Området har högt ställda krav från staden och inte minst högt ställda antikvariska förutsättningar. Totalt omfattar Gasverket ca 85 000 kvm lokaler fördelat på ca 15 000 kvm kontor, ca 17 000 kvm butiker, hotell o restauranglokaler och ca 20 000 kvm kulturlokaler och ca 5 000 kvm bostäder. Projektet är fördelat i tre olika detaljplaner där sista etappen förväntas vara inflyttningsklar under 2023.
Under 2019 kommer de första hyresgästerna att flytta in, b la Spårvägsmuseet, grundskolan m.fl.

Gasverket – området

Efter att ha genomgått omvandlingen från stängd industri till öppen stad kommer Gasverket att utgöra ett nav för handel, kultur, upplevelser och stadsdelsservice i Norra Djurgårdsstaden.

Gasverket ska vara en levande och innovativ plats präglad av en hög ambitionsnivå i såväl arkitektur som innehåll, men samtidigt upplevs som öppen, inkluderande och välkomnande. Det ska vara en plats för daglig handel och service för de boende, en plats att aktivt besöka för sällanköpshandel, kultur- och matupplevelser. Eller bara för att ta del av det unika området i sig självt.
Gasverkets många kontraster ska bejakas och bidra till att området blir en spännande plats att besöka, oavsett ärende. De gamla tegelbyggnaderna kommer att genomgå en varsam renovering för att behålla sin unika karaktär, men innehållet blir kontemporärt med designbutiker, matupplevelser och kreativ verksamhet som ger området liv och attraktionskraft. Gasverket kommer att bli en intressant destination för boende både i innerstaden, på Lidingö och i nordöstra Stockholm. Det gamla Värtagasverket förde värme och ljus in till innerstaden. En energi som nu ska återföras, när stadens brokighet, dynamik och kreativitet ger Gasverket nytt liv.

Referens

”New Property är ett gediget mäklarföretag med synnerligen bred kompetens inom projektuthyrning, vilket jag inte har upplevt tidigare hos mäklare. De är dessutom väldigt trevliga att arbeta med”. 

–  Jan Dahlberg – CA Fastigheter

Copyright 2021 New Property |