Projekt Kvarteret Apeln.

Projekt Kvarteret Apeln.

Projekt

  • Projekt Kvarteret Apeln.
  • Apelbergsgatan 58 / Olof Palmes gata 17
  • Ca 18 000 kvm
  • ROT projekt
  • Projekttid 2015 – 2017

Uppdragsgivare

Klara Norra Fastigheter.

Uppdrag

New Property anlitades som uthyrningskonsult för uppdraget och har arbetat med det sedan 2015. Tillsammans med Klara Norra Fastigheter har man utvecklat produkten (lokalerna) och gemensamhetsytorna och erbjudandet ut till marknaden. Klara Norra Fastigheter äger och förvaltar fastigheten Apeln 8 som ligger på Apelbergsgatan 58 / Olof Palmes gata 17. Fastigheten uppgår till ca 18 000 kvm. Unionen har varit den största hyresgästen och i samband med övergången från en kontorslösning med mestadels enskilda rum till ett aktivitetsbaserat arbetssätt kunde Unionen minska ned sina ytor med en tredjedel. I samband med starten av projektet evakuerades Unionen tillfälligt till andra lokaler med hjälp av New Property.

Fastigheten Apeln 8 består av två byggnader som förbinds av ett inre gaturum. Denna plats har tidigare fungerat som en reception för Unionen, entrén från Apelbergsgatan har varit stängd och platsen har inte utnyttjats till fullo. I samband med ombyggnationen av fastigheten så skapar man nu en öppnare entré med en gemensam reception, lounge och café för de som arbetar i huset och de som besöker huset. Fastigheten har också adderats med gemensam cykelparkering, gemensamma omklädningsrum i anslutning till cykelparkeringen samt ett gemensamt gym. Den ena huskroppen medgav också en tillbyggnad med b la en enskild terrass samt ett atrium och ytterligare Loa om ca 550 kvm.

Kontorslokalerna i husen tomställdes, all teknik har bytts ut för att uppnå dagens moderna teknik och krav på yteffektivitet i kontor som marknaden kräver. Målet för ombyggnaden är en klassificering enligt Miljöbyggnad Silver. Lokalerna får helt nya ytskikt och tillträde sker succesivt under Q3 2017 – Q1 2018. Resultatet har genererat nya moderna lokaler i en modern fastighet som möter marknadens behov och även resulterat i bra hyresnivåer.

Nya hyresgäster

Riksgälden har tecknat avtal på ca 2 900 kvm. Arbetet med uthyrningen av resterande ytor pågår.

Referens

”Vi är mycket nöjda med samarbetet med New Property. Deras erfarenhet av kontorsmarknaden och medverkan i projektet har gett viktig input i ett tidigt skede av processen. Deras gedigna kunskap om projektet har förstås också varit värdefull i uthyrningsprocessen.”

– Peter Jansson – vd Klara Norra Fastigheter

Copyright 2021 New Property |