De ger vägledning och inspiration för framtidsaffärer

Samhället och staden definieras om i allt högre takt. Det ställer nya krav och öppnar nya möjligheter inom fastighetsbranschen. Med ett holistiskt synsätt vägleder New Property allt fler kunder vid försäljningar, förvärv, nya lokaler, omvandlingar och när hyresgäster behöver inspiration till förändring

Samhället, staden och fastighetsbranschen har tagit ett stort kliv in i en ny era.

Innan pandemin var vakansgraden i främst Stockholm extremt låg och det var svårt för expansiva företag att hitta nya lokaler att växa vidare i. I början av pandemin stod det mesta stilla – de flesta avvaktade. Och sedan kom alla frågetecken om hur framtidens kontor och handel skulle utvecklas med distansarbete och ökad e-handel.

”Rörligheten har ökat enormt”

Men successivt har en ny situation mognat fram och under 2021 har rörligheten på den kommersiella fastighetsmarknaden ökat enormt. Företag vågar nu satsa på nya lokaler med nya koncept för att utvecklas och möta den nya tidens möjligheter, säger Fredrik Leifland, VD på New Property sedan två år tillbaka.

Han ser på nära håll hur nya utvecklingstrender blir allt starkare – New Property får allt fler uppdrag och möter ett allt större intresse för sitt sätt att rådge i fastighetsaffärer och uthyrningar med ett holistiskt perspektiv som siktar in i framtiden. Främst i Stockholmsregionen som är bolagets primära marknad.

Helhetsgrepp för att möta framtiden

New Property grundades 2005 och har skapat en egen modell för att rådge kommersiella fastighetsbolag vid försäljningar, förvärv och omvandlingar av fastigheter och lokaler. Man är även rådgivare åt främst mindre och medelstora företag när det gäller att hitta och utveckla nya lokaler och arbetsplatser.

– New Property tar ett helhetsgrepp, vi analyserar fastigheter från alla tänkbara håll, vinklar och möjligheter. Ska objektet hyras ut, säljas, köpas, gå från kontor till bostäder, få ny mix av hyresgäster eller inspirera hyresgästen till förändring och utveckling? En fastighet är visserligen förankrad i sin grund men den sitter aldrig fast, säger Fredrik Leifland.

Tolkar nya affärsmöjligheter

Denna holistiska syn på fastigheter har visat sig särskilt värdefull just nu i en tid av stark förändring, där det gäller att se nya möjligheter och lösningar för att nå framgång både som fastighetsägare och som kommersiell hyresgäst.

– New Property tolkar hur denna nya tid kan bygga nya affärsmöjligheter i fastigheter, kontor och arbetsplatser. Sedan gillar vi verkligen det vi gör. Fastigheter är förvisso kronor och ören men vägen dit går via hänförelse och entusiasm, menar Fredrik Leifland.

Han tycker att den ökade rörligheten, förtagens nyvunna handlingskraft och framtidstrenderna gör New Propertys verksamhet extra spännande att jobba med just nu.

– Det är härligt att företag nu verkligen satsar, bygger bra bolag och ser nya möjligheter i att välja nya smarta framtidslokaler i sina utvecklingsresor.

”Behöver definiera kontorets roll”

När det gäller kontor ser Fredrik Leifland ett tydligt behov och två tydliga utvecklingslinjer:

– Företagen behöver ompröva och omdefiniera sina kontors roll. Tiden är förbi då kontoret bara var en arbetsplats. Man kan då komma fram till att man ska satsa mer eller mindre på distansarbete och kan kanske minska ytorna för de traditionella skrivborden och istället använda den ytan till att skapa mötesplatser för både arbete och sociala situationer. Men ett ännu tydligare spår är att allt fler ser kontorets roll som byggare av företagets DNA.

– Kontoret blir mer och mer en samlingspunkt där företagets kultur och medarbetare utvecklas. Och en representativ miljö som speglar varumärket mot kunder, partners och framtidens medarbetare. För att skapa denna miljö är många företag beredda att investera i hyra och utveckling av rätt lokaler.

New Property har själv precis gått igenom en process för att skapa sitt eget framtidskontor.

– Vi har expanderat och blivit fler. Vi har haft en omfattande intern dialog om hur ett nytt kontor ska vara, med tanke på bl.a. ändrade arbetssätt med mer distansarbete och flexibelt arbete. Men vi landade i att skaffa ett större kontor med rätt kvaliteter och rätt läge vid Östermalmstorg. Här vill vi bygga bolagets kultur i en näst intill hemlik miljö, där alla har sitt eget skrivbord att komma till – även om det inte blir så ofta som förr. Men vi tror att det är viktigt att ha dels sin alldeles egna plats där ens personliga papper, tillhörigheter och småsaker alltid finns, dels en familjär helhetsmiljö som känns vi, säger Fredrik Leifland.

Han ser också ett ökat behov och en ökad efterfrågan av den där extra omsorgen i framtidens kontor.

– Det kan vara t.ex. biocentrisk belysning som ger samma boost som solljus eller tillgång till ytor för träning och avslappning.

Ser stark utveckling inom modern handel

Även vad gäller handelsfastigheter ser Fredrik Leifland spännande trender som skapar nya möjligheter.

Vår omsättning inom uthyrning av handel och retailytor har ökat med hela 44 procent i år. Och även här är rörligheten på hyresmarknaden nu stor. Vi ser allt fler nya koncept – inte minst kombinationen av e-handel och butikslokaler som är mer showrooms. Denna typ av handelslokaler blir oerhört viktiga för att visa varor fysiskt, ge kunderna råd och bygga varumärket med spännande inredning.

Fredrik Leifland menar också att helhetsmiljön i stadsdelar blir allt viktigare.

– Det handlar om korsbefruktning där olika aktörer skapar attraktionskraft åt varandra. Butiker blir mer besökta och viktigare om det t.ex. finns spännande restauranger och kaféer med nya nischade koncept i dörren bredvid. Kontor blir mer attraktiva om det finns kul handel och mat i kvarteret.

– Detsamma gäller för bostäder, där vi på New Property jobbar mycket med att hyra ut bottenvåningar i bostadsfastigheter till rätt typ av handel, restauranger och kommersiell verksamhet för att skapa liv och rörelse och även trygghet.

”Flesta förfrågningarna gäller logistik”

New Property noterar också ett fortsatt ökande intresse för heta logistiksegmentet.

– Efterfrågan på inte minst moderna och citynära logistikfastigheter är enormt. Eftersom utbudet samtidigt är relativt lågt, är investerare numera intresserade även av mindre logistikfastigheter, säger Fredrik Leifland.

– För två år sedan var de stora fonderna oftast bara intresserade av logistikfastigheter för över 100 miljoner kronor. Idag köper de gärna anläggningar för 10-15 miljoner och uppåt. Det vi idag oftast får förfrågningar om är lager, logistik och industri. Samtidigt ser vi att priset på stadsnära industri- och logistikmark mer än fördubblats de senaste två åren.

Gröna fastigheter allt starkare krav

Den mest intressanta trenden just nu, enligt Fredrik Leifland, är den accelererande fokuseringen på gröna fastigheter.

– Bankerna ställer i allt högre grad krav på gröna fastigheter för att ge finansiering. Vi får mer och mer frågor om det går att energieffektivisera eller omvandla befintliga objekt till gröna fastigheter, i samband med potentiella affärer. Tidigare gällde detta främst vid större strukturaffärer, men nu gäller det allt oftare även enskilda och mindre objekt, säger Fredrik Leifland.

– Nyligen var vi involverade i ett uppdrag där det var krav på miljöcertifiering för att närma sig affär – annars kunde köparen inte vara säker på att få finansiering.

”Bli bäst på att utveckla arbetsplatser”

New Property möter det nya året med stor efterfrågan på sina tjänster och stark tillförsikt vad gäller marknadens vidareutveckling.

– Under 2021 ökade vårt mäkleri omsättningen med cirka 25 procent och vi ser en signifikant ökning vad gäller kundnöjdhet i hela vår verksamhet. Vi möter den ökade efterfrågan genom att gå från 30 till 35 mederabetare och flytta till vårt nya och större kontor vid Östermalmstorg, säger Fredrik Leifland.

– Och vårt övergripande mål är att vara den bästa fastighetsrådgivaren i Sverige för mindre och medelstora företag och bäst på att utveckla framtidens arbetsplatser.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Leifland

Vd New Property

fredrik.leifland@newproperty.se

073-097 56 12

Läs alla nyheter »
Copyright 2021 New Property |