K2A förvärvar LSS-boenden för 60.000 kr/kvm

K2A har förvärvat tre samhällsfastigheter med LSS-boenden i Täby, Uppsala och Enköping. Säljare är Tarpen. Priset är 106 miljoner kronor, vilket motsvarar drygt 60.000 kr/kvm.

New Property har agerat rådgivare till säljaren.

Fastigheterna innehåller sammanlagt 18 LSS-bostäder samt personal- och gemensamma ytor, med en total uthyrningsbar yta om cirka 1.750 kvm. Det sammanlagda hyresvärdet uppgår till cirka 5 Mkr på årsbasis. Fastigheterna har ingångna hyresavtal med återstående avtalstid mellan 12 till 15 år.

Köpeskillingen motsvarar ett kvadratmeterpris om 60.500 kr/kvm, vilket är en hög nivå jämfört med tidigare affärer med likande fastigheter.

Förvärvet, som genomförs genom bolagsförvärv, avser fastigheterna Röksvampen 1 i Täby, Luthagen 18:3 i Uppsala och Nynäs 1:8 i Enköping.

LSS-boendena är nybyggda alternativt totalrenoverade och motsvarar ljus- till mellangrön klassificering enligt K2A:s gröna ramverk.

– Nu utökar vi vår portfölj av LSS-boenden med hög standard i Stockholm och Mälardalen vilka är prioriterade marknader för K2A. Fastigheterna uppfyller också våra högt ställda krav på hållbarhet vilket är i linje med vår gröna hållbarhetsstrategi, kommenterar Johan Knaust, vd för K2A.

Läs alla nyheter »
Copyright 2021 New Property |