Lär känna John Lindström, Leasing Manager på New Property

John Lindström arbetar som uthyrare av handels- och lager/logistiklokaler på New Property. Lär känna John närmare och läs mer om hans bakgrund och drivkraft. 

Berätta om din bakgrund!
Jag studerade Business Management i London i tre år och är även utbildad till att köra kommersiella fartyg. Mellan studieåren på somrarna jobbade jag på ett sjörederi som shippade drivmedel i Stockholm och sedan efter studierna med uthyrning av kommersiella fastigheter. 

Hur kommer det sig att du valde att börja på New Property? 
Jag föredrar att jobba på en arbetsplats som New Property som är professionell, familjär, affärsdriven och där medarbetarna samtidigt gillar att ha kul.

Vilka är de största utmaningarna med ditt jobb?
Att ha tålamod.

Hur ser du på din framtid på bolaget?
Jag trivs på min arbetsplats och uppskattar mina kollegor. Det är ett bolag där jag utvecklas, blomstrar och lär mig ständigt nya saker.

Vilka är de största förändringarna du upplevt sen du började arbeta med fastigheter?
Det senaste året får jag väl ändå säga att det hänt mycket. Sen jag pluggade har alla kokplattor vart på högsta tryck fram tills nu. 

Vad är din drivkraft?
Att kunna skapa värde för samtliga parter involverade i en affär.

Hur hamnade du i fastighetsbranschen?
Dras till affärssammanhang som är konkreta vilket jag upplever att fastighetsaffärer är.

Läs alla nyheter »
Copyright 2021 New Property |