Månadsanalys februari 2023

Trots höjd styrränta ser vi tecken på en mer positiv bankmarknad  vilket kan möjliggöra nya affärer 

Nyligen var det Riksbankens tur att höja styrräntan, i likhet med ECB, Fed och Bank of England. Ett flertal bedömare spekulerade innan mötet att den nye riksbankschefen Erik Thedéen skulle drista sig till att höja med 0,75 procentenheter, dock stannade höjningen på 0,50 procentenheter innebärande att styrräntan nu uppgår till 3 procent. Däremot aviserades en mer hökaktig stans än förväntat genom att räntebanan lyftes till 3,33 procent vilket är 0,50 procentenheter högre än vid senaste mötet i november förra året samtidigt som denna bana förväntas ligga kvar ända in i 2026. Tidigare har Riksbanken aviserat att en sänkning av styrräntan skulle vara möjlig redan under 2024. 

Riksbankschefen har svårt att sia om förutsättningarna mer än ett år framåt i tiden. Vi ska dock tolka det nya scenariot som att man nu är beredd att höja styrräntan ytterligare redan i april och kanske till och med i juni för det fall inflationsnedgången inte kommer i linje med förväntningarna. 

Därutöver aviserade Riksbanken att de från april kommer börja sälja nominella statsobligationer med 3 miljarder kronor per månad vilket signalerar att den svenska kronans värde nu kommer mycket högt på prioritetslistan i penningpolitiken och i detta fall för att stödja inflationsnedgången. 

Räntebeskedet fick inte Stibor 3 månader att röra sig mer uppåt än 5 punkter då höjningen sedan tidigare redan var inprisad i marknaden. Därefter har den dock klättrat ytterligare till att idag noteras runt 3,17 procent. Den svenska kronan fick däremot ett mindre lyft och stärktes mot euron med 23 punkter till 11,11, en nivå som sedan dess hållits . 

I Sverige möter förstås hushåll, företag och även kommuner ett fortsatt högt kostnadsläge efter gårdagens besked vilket även som nämnts tidigare kan bli ytterligare 0,25 procentenheter i april. Klart är att Riksbanken behöver hålla jämna steg med ECB, framförallt för att den svenska kronan inte ska tappa ännu mer i värde. 

Trots dessa orosmoln finns ändå ljusglimtar på himlen i form av: 

  • Att Kina har slopat covidrestriktionerna efter tre år skapar gynnsamma tillväxtutsikter då det finns ett uppdämt konsumtionsbehov. 
  • Den starka kylan har uteblivit, energipriserna har fallit och naturgaslagren är fyllda. Satsningar på miljövänliga och gröna alternativ ökar vilket leder till minskat behov av naturgas. 
  • Tyskland, som har en stor handelspartner i Kina, ser dess slopade restriktioner som mycket positiv, varför det finns förutsättningar att Tysklands ekonomi kan repas. 
  • Trots bolåneräntor över 6 procent i USA har hushållen över 20 år långa räntebindningar på bostadslånen varför den höga räntan främst påverkar nya bostadsägare. Dessutom har hushållen byggt upp en sparbuffert som hjälper till i detta läge. 

Vad gäller finansieringsmarknaden tyder våra samtal och möten med bankerna på att man prioriterar befintliga kunder men samtidigt är öppen för att träffa nya. Detta skiljer sig från i höstas då flera banker sa strikt nej. Vår tro är att detta kan lätta upp ytterligare när vi nu är inne i ett nytt år, då möjligheten till att ha ”nya pengar” tillgängliga är högre. Dock gäller det som fastighetsägare att ha fortsatt ordning på verksamheten då fokus hos bankerna är: 

  • Kassaflöde
  • Läge
  • Hyresgäster
  • Hållbarhet och miljöcertifieringar

Vår personliga tro är att bankerna kommer lätta upp och möjliggöra nya affärer en bit in i detta år, detta då man sedan hösten förra året varit restriktiva med nyutlåning, givet att man ser att hyresgästerna klarar högre kostnader samt att inflationen vänder nedåt. Även om det finns en utlåningsbulk som genererar intäkter amorteras krediterna, varför bankerna behöver tillväxt. 

Läs alla nyheter »
Copyright 2021 New Property |