New Property hyr ut i Gasverket

Nu får New Property uppdraget av CA Fastigheter AB att hyra ut delar av Gasverket i Norra Djurgårdsstaden.

Det gamla gasverket i Hjorthagen, som först tog upp sin verksamhet 1853 och drog sin sista suck 2011, går nu från att vara en stängd industrimiljö till att bli till en centrummiljö i Norra Djurgårdsstaden. Totalt ligger CA:s del av det enorma stadsutvecklingsprojektet på 60 000 kvadratmeter.

– Det är med stor ödmjukhet vi går in i Gasverksprojektet med tanke på dels att det är en viktig del i en ny och stor stadsdel och dels en utmaning i form av att förvalta den unika miljön präglad av Ferdinand Bobergs vackra tegelarkitektur, har CA Fastigheters vd Johan Damne tidigare sagt.

Kreativt område

Totalt fördelas ytan som så att ungefär 20 000 kvadratmeter vardera ska vikas åt retail, kontor och bostäder och det är New Property som fått uthyrningsuppdraget av CA.

– Visst är det ett stort uppdrag för oss, men framför allt är det ett prestigeuppdrag. Det är inte alla som får möjlighet att jobba med uthyrning av ett sådant här speciellt område. Det är så mycket historia i det här och vi märker redan nu att det är många företag som vill etablera sig här, säger Catia Johansen Sangberg, ansvarig för uthyrningen av Gasverket på New Property.

Hyresgästerna som New Property ser som potentiella för Gasverket är kreativa och mångsidiga med varierande inriktning. På området kommer det finnas ett brett utbud och det finns planer på en mängd bostäder, hotell och en skola samt restauranger.

Stort intresse

Stockholms Stad för en tät dialog med CA Fastigheter AB om utvecklingen beror på att området är skyddat och har ett högt kulturellt värde. Stadsbyggnadskontoret välkomnar lyftet av området och menar att det är viktigt för hela staden att gasverksområdet blir tillgängligt för alla och skrev följande i sitt utlåtande:

”Ambitionen är att offentliggöra och tillgängliggöra gasverksbebyggelsen för allmänheten, att öppna upp området, skapa en levande stadsmiljö och möjliggöra att nya verksamheter kan fylla byggnaderna med nytt liv. Den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen är basen i omvandlingen, där historien ska leva vidare.”

Catia Johansen Sangberg menar att det just karaktären på området, att ursprungsfastigheterna kommer att stå kvar, som gör att många hyresgäster är intresserade av att få en plats i Gasverket.

– Det är ett fantastiskt gott mottagande måste jag säga. Även om det för vissa kanske är lång tid innan allt är klart så har flera företag sagt att de mer än gärna väntar kvar i sina nuvarande lokaler.

Förvandlingen av området har påbörjats och kommer successivt att färdigställas. Redan under hösten nästa år kommer de första verksamheterna att flytta in i det nya Gasverket.

Unika lokaler i Gasverksområdet – tillträde under hösten 2019.

 

Catia Johansen Sangberg – Ansvarig Gasverket

Läs alla nyheter »
Copyright 2021 New Property |