New Property priset 2018 går till Järvaskolan!

I onsdags hade vi nöjet att dela ut New Property priset som för 2018 går till Järvaskolan med följande motivering;

Årets New Property pris går till ett initiativ som är av högsta betydelse för dagens Sverige, en satsning som är skalbar och som utförs på rätt plats i samhället. Begåvningen i detta initiativ är att den påverkar samhället positivt på flera nivåer: på individnivå, gruppnivå, områdesnivå och på nationell nivå. Att utbildning påverkar våra städer positivt har länge varit känt men få har gjort något av det. Därför ser vi med glädje på årets pristagare som har en vision att skapa en utbildning i toppklass i utsatta områden och på så sätt skapat möjligheter och hopp till områden och personer som behöver det. Pristagaren påverkar redan idag livskvalitén och livsmiljön för flera hundra ungdomar och deras familjer. Man bryter en negativ trend genom att höja möjligheten för fler personer i segregerade områden att uppnå bra skolresultat och i längden ge möjlighet till högre utbildning, uppnådda karriärsmål och en likvärdig plats i det svenska samhället.

Prissumman är 50 000 kr.

Läs alla nyheter »
Copyright 2021 New Property |