Om oss

Vår story

Mer än varannan människa i världen bor i en stad. Varje vecka överger en miljon människor landsbygden för attraktionen att leva, arbeta och bo i en stad. Inom 30 år beräknas jordens stadsyta öka med 60 %. Det ställer nya krav på staden. Och – därmed ställer det nya krav på fastighetsbranschen. Därför finns New Property.

New Property tar ett helhetsgrepp, vi analyserar fastigheter från alla tänkbara håll, vinklar och möjligheter. Ska objektet hyras ut, säljas, köpas, gå från kontor till bostäder, få ny mix av hyresgäster eller inspirera hyresgästen till förändring och utveckling? En fastighet är visserligen förankrad i sin grund men den sitter aldrig fast. Ta ett steg bakåt och gå runt ditt behov med nya ögon så uppdagas nya möjligheter att skapa värden. New Property har många ögon med en ny blick.

Vi tror på en holistisk syn på fastigheter där summan är större än delarna. Vi är Sveriges största uthyrningskonsult med fokus på Stockholm – vi vet hur en arbetsplats kan driva både välmående, affärskultur, engagemang och resultat. Men vi är också en av landets främsta specialister på att avyttra och förvärva fastigheter åt våra kunder över hela Sverige. Dessutom är vi en kunskapsbank på analys och utveckling av såväl enskilda fastigheter som hela bestånd.

Helhetssynen är en viktig del av New Propertys hemlighet.

I en tid av urbanisering, förtätning, ökat behov av kommunikation och relationer måste våra stadsregioner förändras för att välkomna alla dem som vill leva och arbeta här. Det är en omvälvande förändring i vårt samhälle som medför att en fastighet och arbetsplats ges helt nya värden och möjligheter än vad den hade igår. New Property tolkar hur denna nya tid kan bygga nya affärsmöjligheter i fastigheter, kontor och arbetsplatser. Den andra delen av vår hemlighet är personligt driv. Vi gillar det vi gör.

Fastigheter är förvisso kronor och ören men vägen dit går via hänförelse och entusiasm. Det är dessa egenskaper som gör att vi snurrar dina behov en extra gång, knallar upp och ner i trappor, kollar ljusinsläpp även när klockan är efter 17 – allt för att hitta den bästa lösningen för dig och ditt företag.

Välkommen till en ny tid och New Property. Tillsammans kan vi skapa fler affärsmöjligheter och generera nya värden på en förändrad fastighetsmarknad.

Copyright 2021 New Property |