Stark och rörlig marknad för kontor och butiker i Stockholm

Det har spekulerats en del kring kontors- och butiksmarknadens nedgång och fall. New Propertys 24 lokaluthyrningar på en vecka ger snarare bilden av en stark och rörlig Stockholmsmarknad, där framsynta fastighetsägare och hyresgäster med nya behov fortfarande kan mötas och göra goda affärer.

Vecka 44 var höstlov för många stockholmare. Men med hjälp av distansarbete, digital avtalssignering och eget helgjobb lyckades uthyrningsmäklarna på New Property ändå avsluta 24 kontors- och butiksuthyrningar under dessa sju dagar.

New Propertys vd Fredrik Leifland kommenterar:

– Fantastiskt kul! Vi skojar och säger att vi har gett begreppet ”24/7” en ny innebörd. Tydligt är att det finns både en stark efterfrågan och ett attraktivt utbud. Många hyresgäster ser sig om efter nya lösningar som passar deras framtida arbetssätt, samtidigt som många fastighetsägare moderniserar sina lokaler för att passa nya behov. Det gäller inte bara kontor, även retail-marknaden är under stark förändring.

Bland de 24 uthyrningarna återfinns främst kontors- och butikslokaler innanför Stockholms tullar, men även några utanför stan. Det handlar om ytor upp till cirka 4 400 kvadratmeter och hyror upp till 7 000 kr per kvadratmeter och år. Vissa av hyresgästerna växlar upp till större ytor, medan andra skalar ner. Några anpassar sig till nya ekonomiska förutsättningar och andra till nya sätt att arbeta.

Fortsatt betalningsvilja på rörligare marknad

Jämfört med det senaste årsskiftet har New Property idag närmare 60 procent fler lokaler att erbjuda marknaden. Samtidigt har företagets uthyrningsmäklare under främst sensommaren och hösten gjort ovanligt många uthyrningar.

– Vi upplever att den tidigare lite låsta marknaden har lossnat rejält, och trots den låga vakansgraden görs många omflyttningar. Uthyrningarna görs fortfarande på mycket goda hyresnivåer, tack vare fortsatt betalningsvilja för kvalitet och läge. Nu är utmaningen främst att matcha rätt hyresgäster till rätt lokaler, säger Fredrik Leifland.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Leifland

Vd New Property

fredrik@newproperty.se

073-097 56 12

Läs alla nyheter »
Copyright 2021 New Property |