Tisenhult-gruppen förvärvar 23 000 kvadratmeter byggklar industrimark i Norrsätra, Sollentuna.

23 000 kvadratmeter byggklar industrimark i Norrsätra har fått en ny ägare. Köpare är Tisenhult-gruppen som gör sitt första förvärv av industrimark Stockholm. Säljare är ABT Bolagen och New Property Transaktion har agerat säljrådgivare.

Tisenhult-gruppen har ingått avtal om förvärv av fastigheten Eldhavet 1, med adress Frestavägen 140 i Sollentuna. Säljare är ABT-bolagen som vid försäljningen tecknar arrendeavtal för en del av marken. Tillträde skedde omgående.

Fredrik Börjesson, delägare av Tisenhult-gruppen, kommenterar affären:

Vi är mycket nöjda med förvärvet och att ABT stannar kvar som hyresgäst under en övergångsperiod. Norrsätra ligger strategiskt bra till gällande logistik, synbarhet och närhet till potentiell arbetskraft. Vi ser fram emot att utveckla området tillsammans med vårt dotterbolag Northpower Stålhallar AB.

Norrsätra ligger i direkt anslutning till Väsjön där Sollentuna kommun planerar 4 000 bostäder i form av flerbostadshus, stadsradhus och villor.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Lindquist

Senior Director

thomas@newproperty.se

070- 870 80 72

Fredrik Leifland

vd New Property

fredrik.leifland@newproperty.se

073-097 56 12

Läs alla nyheter »
Copyright 2021 New Property |