Transaktion

Vi skapar och genomför nytänkande fastighetsaffärer över hela Sverige.

Den stora skillnaden mellan en hygglig affär och en väldigt bra ligger i den kreativitet, förpackning och förståelse för en ny tid som kan tillföras affären.

Varje fastighet och affär är unik. För att kunna främja en fastighets fulla potential (vare sig det handlar om kortsiktigt maximering av fastighetsvärdet eller skapa ett långsiktigt värde genom utveckling) så handlar det för oss om noggrann analys, stor flexibilitet och viljan att gå den extra metern.

New Property erbjuder nytänkande rådgivning och projektledning vid försäljning, förvärv och utveckling av kommersiella fastigheter på den svenska marknaden. Vi är ett partnerägt bolag där våra styrkor ligger i vårt personliga driv, vår ambition att alltid överträffa uppsatta mål samt vår stora erfarenhet och dito nätverk.

Välkommen till New Property

Ett urval av våra case

Ljungby

New Property fick i uppdrag av Söderbergföretagen J AB att avyttra industrifastigheten Gänget 11 med en uthyrbar area om cirka 10 500 kvm i Ljungby. Fastigheten var i sin helhet uthyrd till Henjo Plåtteknik AB.

Söderbergföretagen J AB hade tidigare ägt både fastigheten och verksamhetsbolaget. Efter avyttringen av verksamhetsbolaget beslutade de även att sälja fastigheten. Försäljningen skedde genom bolagsaffär. Köpare var Millennium Fastigheter AB.

Mariestad

New Property erhöll uppdraget att sälja fastigheterna Lillängen 2:1 samt Lillängen 2:5 i Mariestad. Fastigheterna hade en total areal om drygt 300 000 kvm och var bebyggd med 25 byggnader. Total uthyrbar area uppgick till cirka 27 000 kvm.

Beståndet var främst inriktat mot olika samhällsfastigheter. Byggnaderna innefattade bland annat skolor, vårdlokaler och en kriminalvårdsanstalt. Totalt underliggande fastighetsvärde uppgick till 274 mkr. Köpare var Hemfosa.

Stockholm

New Property genomförde en försäljning av fastigheten Måttbandet 7 i Arninge i norra Stockholm. Fastigheten bestod av cirka 3500 kvm lager och kontor. Säljare var AB Bodén & Lindberg som själva suttit i lokalerna.

Efter försäljningen genomförde även New Property en effektiv och lyckad uthyrning av fastigheten åt den nya ägaren.

Portfölj Enarna

New Property erhöll uppdraget att sälja ett helt kvarter med bostäder på bästa adress i Norrköping. Total uthyrbar area uppgick till 8917 kvm och antalet lägenheter till 150.

Vidare fanns ytterligare potential i form av bostadsbyggrätter. Ägaren Magnus Malm hade omsorgsfullt renoverat och uppdaterat lägenheterna och byggnaderna till mycket hög standard. Köpare till portföljen var Heimstaden som förvärvade fastigheterna genom tre bolagsaffärer. Totalt underliggande fastighetsvärde uppgick till 275 mkr.

Äldreboendet i Haninge

New Property genomförde en strukturerad försäljningsprocess av ett toppmodernt äldreboende uppfört år 2010 med Vardaga som hyresgäst.

Uthyrbar area uppgick till cirka 3 350 kvm. Intresset för investeringsobjektet var mycket stort från såväl institutionella investerare och fastighetsbolag till privatpersoner. Säljare till fastigheten var en privatperson. Köpare till fastigheten var Fastighets AB Norrtull. Underliggande fastighetsvärde uppgick till 113,5 mkr.

Bil- och industriportföljerna

New Property fick i uppdrag av Fastighets AB Norrtull (OK-koncernen) att ansvara för två försäljningsprocesser innehållandes 11 lager-, verkstad- och handelsfastigheter i mellersta Sverige.

Total uthyrbar area uppgick till 24 020 kvm. Köpare till bägge portföljen var Ankarhagen, en nischaktör inom verkstads- och industrifastigheter i Mellansverige. Totalt underliggande fastighetsvärde uppgick till 213 mkr.

Våra kunder

Magnus Malm, Ägare Förvaltnings Aktiebolaget Magnentus

New Property är fantastiska att ha att göra med. Proffsiga, duktiga, enkla, noggranna och snabba. Dessutom underlättar det när man har med trevliga människor att göra.

Britt Hansson, VD och koncernchef OK ekonomisk förening

New Property är proaktiva och konstruktiva både när det gäller köp- och säljrådgivning. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete.

Andreas Rutili, Ägare och grundare Vincero

Vi arbetar ofta och gärna med New Property i olika avseenden och vi är mycket imponerade över deras förmåga att skapa och slutföra affärer.

Kontaktpersoner

Olof Clarholm
Projektledare Transaktion / Uthyrning Lager & Logistik
Tel: 076-233 83 38
olof@newproperty.se
Caroline Janlow
Analytiker / Transaktion
Tel: 073-336 80 47
caroline@newproperty.se
Thomas Lindquist
Senior Director / Transaktion
Tel: 070-870 80 72
thomas@newproperty.se
Anders Norlander
Partner Transaktion
Tel: 070-727 49 48
anders@newproperty.se
Fredrik Leifland
VD / Partner Transaktion
Tel: 073-097 56 12
fredrik@newproperty.se
Copyright 2021 New Property |