Köpa

Att köpa en fastighet är att köpa en möjlighet.

New Property har ögon över hela Sverige, vi scoutar främst fastighetsinvesteringar efter givna attribut men vi presenterar även alternativa fastighetsinvesteringar.

Vi är specialister på fastigheter och ibland måste man våga gå utanför givna ramar för att skapa nya och bättre affärsmöjligheter. Det är så vi vill arbeta.

Flyga lite högre för att vinna överblicken och sedan landa där vi bedömer att möjligheten bäst korrelerar med dina önskemål.

Vi har bistått institutioner, ekonomiska föreningar, konsortier och privatpersoner att förvärva fastigheter till ett värde överstigande 10 miljarder kronor.

Förvärvsprocessen ser i korta drag ut så här:

  1. Identifiering. Begränsning av fastigheter; typslag, volym och område.
  2. Analys. Aktivt sökande av fastigheter enligt begränsning.
  3. Kontakt. Kontakt med ägande bolag till valda fastigheter.
  4. Värdebedömning och bud. Initial bedömning av fastigheternas värde och framställande av bud till ägande bolag.
  5. Avslut. Hantering av due diligence, slutbud, förhandlingar samt arbete med avtal och tillträde.

Kontaktpersoner

Olof Clarholm
Projektledare Transaktion / Uthyrning Lager & Logistik
Tel: 076-233 83 38
olof@newproperty.se
Caroline Janlow
Analytiker / Transaktion
Tel: 073-336 80 47
caroline@newproperty.se
Thomas Lindquist
Senior Director / Transaktion
Tel: 070-870 80 72
thomas@newproperty.se
Anders Norlander
Partner Transaktion
Tel: 070-727 49 48
anders@newproperty.se
Fredrik Leifland
VD / Partner Transaktion
Tel: 073-097 56 12
fredrik@newproperty.se
Copyright 2021 New Property |