Utveckla

Utveckla en fastighet rätt –
och utveckla värde.

En fastighet är en tillgång som ständigt bör ifrågasättas.

Gör den bäst jobb just nu? Många verksamheter äger och verkar i egna fastigheter och lokaler och det behöver inte alltid vara den mest effektiva lösningen.

New Property har stor erfarenhet att hjälpa aktörer som både äger och verkar i egna fastigheter att se över sitt lokalbehov.

Du kan tex sitta på stora icke realiserade underliggande fastighetsvärden. Dessa pengar kan istället investeras och göra större nytta i din kärnverksamhet.

Och det är här som du kan dra nytta av vårt helhetskoncept – New Property är specialister på både uthyrning och försäljning.

Kontaktpersoner

Copyright 2017 New Property | Digital byrå: Brandson