För fastighetsägare

Våra många år i branschen gör att vi känner de flesta. Relationer är en viktig valuta i vårt jobb, även om fastigheter handlar om kvadratmetrar och hyresintäkter så är det egentligen relationer vi förmedlar – kontakter, känningar, namn som i våra händer blir din fastighets fördel på marknaden. Vi har lång erfarenhet av projektuthyrningsuppdrag, med flertalet stora och välkända projektfastigheter på meritlistan. Men inget uppdrag är för litet eller för stort.

New Propertys arbetsprocess i fem steg.

  1. Faktainsamling och målgruppsanalys. Vi sammanställer relevanta fakta runt fastighet, lokaler och område. Därtill bestämmer vi tillsammans målgrupp, investeringsbehov, hyresnivå mm.
  2. Marknadsbearbetning. Vi genomför marknadsföringsinsatser (tex telemarketing, event, annonsering) och matchar lokalen mot vår kunddatabas och våra samarbetspartners i branschen.
  3. Visning. Vi samordnar och genomför visningar.
  4. Inplaceringsskisser och offerter. Vi tar tillsammans med arkitekt fram inplaceringsskisser och tar dialogen vidare till offertstatus.
  5. Kontrakthantering. Vi bistår och rådger tillsammans med uppdragsgivaren vid kontraktets slutförande.

Kontaktpersoner

Copyright 2021 New Property |