Sitter du fast i ett hyresavtal?

Tyvärr bestämmer inte löptiden på ditt hyreskontrakt ditt bolags förändringstakt. Bolag slås samman, köps upp, läggs ner, ändrar affärsmodell eller bara har en extremt stark expansionstakt. New Property hjälper bolag att lösa lokalfrågan oavsett anledning. Har ni överyta och vill fylla upp tomrum i lokalen? Vill ni hitta er nya lokal och överlåta lokalen till en ny hyresgäst och parallellt söka nya lokaler? New Propertys skräddarsyr en lösning för just ert bolag.

Grundprocessen för uthyrning/överlåtelse ser ut enligt nedan:

  1. New Property besöker lokalerna och går igenom befintligt hyresavtal för att bilda oss en uppfattning om förutsättningarna i relation till rådande marknad. Utifrån analys av grunduppgifter och förutsättningar presenterar vi en åtgärdsplan för specifikt uppdrag.

  2. Åtgärdsplanen innefattar en dialog med hyresvärden, en marknadsplan tas fram och övriga förutsättningar för affären konkretiseras där marknadsåtgärder och säljaktiviteter står i fokus.

  3. Uthyrningsprocessen startar. (I vissa fall parallellt med en sökprocess efter nya lokaler)

  4. Överlåtelse/Avskrivning av kontrakt. Beroende på vilken lösning som överenskommits mellan parter bistår New Property med att relevanta dokument godkänns och skrivs under av berörda parter. I vissa fall sker denna avskrivning i samband med att ett nytt hyreskontrakt tecknas på en annan lokal.

Kontaktpersoner

Copyright 2021 New Property |