Värmdö kommun avyttrar 55.600 kvm industrimark

Värmdö kommun har avyttrat 55.600 kvm detaljplanelagd mark i Älvsby industriområde i 21 separata transaktioner. Marken är planlagd för näringslivsändamål och får exploateras till ca 50 procent. Köpeskillingen uppgår till cirka 80 miljoner kronor.

New Property Transaktion har agerat rådgivare till Värmdö Kommun.

Älvsby industriområde ligger mitt på Värmdö med bra access till samtliga stora leder. Området kommer bebyggas med små till medelstora lokaler för näringslivsandamål.

– Vi har sett en ökad efterfrågan från företag att etablera sig på Värmdö och tror att Älvsby kommer bli ett etablerat område med mycket nyföretagande. Genom denna satsning skapas många nya arbetstillfällen och bidrar till utveckling på Värmdö, säger Cecilia Lejon kommundirektör, Värmdö kommun.

– Efterfrågan på industrimark i samtliga kommuner i Stockholm har kraftigt ökad det senaste året samtidigt som utbudet för tillfället är väldigt begränsat. Detta har lett till en snabb prisökning på detaljplanelagd mark där vi på vissa ställen sett mer än en dubblering av värdet det senaste året, säger Fredrik Leifland, vd på New Property.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Leifland

Vd New Property

fredrik@newproperty.se

073-097 56 12

Läs alla nyheter »
Copyright 2021 New Property |